تلفن : 026 32 23 16 96
نقشه برداری دمای طبق پروتکل های ISPE.101

نقشه برداری دمای طبق پروتکل های ISPE.101

نقشه برداری چیست و چرابایدانجام شود برای پاسخ به این سوال ادامه مقاله را مطالعه فرمایید

ادامه مطالعه
سیستم مانیتورینگ هوشمند چیست؟

سیستم مانیتورینگ هوشمند چیست؟

سیستم مانیتورینگ هوشمند با کمک اینترنت اشیا و از طریق یک سیستم یکپارچه دستگاه ها و شرایط محیط را کنترل کرد

ادامه مطالعه
کالیبراسیون چیست و چه اهمیتی دارد؟

کالیبراسیون چیست و چه اهمیتی دارد؟

کالیبراسیون ابزاری برای اندازه گیری می باشد که دو هدف دارد

ادامه مطالعه
مطالعات دما: اعتبارسنجی دما چیست؟

مطالعات دما: اعتبارسنجی دما چیست؟

اعتبار بخشیدن به چیزی به معنای بررسی یا اثبات صحت چیزی است.

ادامه مطالعه
انواع سنسور های دما

انواع سنسور های دما

انتخاب سنسور های دما برای کسانی که آشنایی کامل با انواع سنسور ندارند ممکن است کار دشوار و دلهر آوری باشد

ادامه مطالعه
غذاهای TCS چیست؟

غذاهای TCS چیست؟

TCS مخفف کنترل زمان/ دما برای ایمنی است

ادامه مطالعه