تلفن : 026 32 23 16 96

لیست مشتری ها

با کلیک بر روی هر استان لیست مشتریان ما در آن استان برای شما به نمایش گذاشته می شود.

ردیف نام شرکت استان شهر نوع خدمت تعداد
1 کیمیا کاوان کیهان آذربایجان شرقی تبریز مانیتورینگ دما و رطوبت
2 آذران مرغ آذربایجان شرقی تبریز مانیتورینگ دما و رطوبت
3 آذر مرجان آذربایجان شرقی تبریز مانیتورینگ دما و رطوبت سردخانه
4 آراز مرغ آذربایجان شرقی تبریز مانیتورینگ دما و رطوبت سردخانه
5 سردخانه فدک آذربایجان شرقی تبریز مانیتورینگ سردخانه
6 سیلو آرمین تجارت آذربایجان شرقی تبریز مانیتورینگ سطح سنج
7 سیلو ارس یول آذربایجان شرقی تبریز مانیتورینگ دما
8 سیلو کشت سبز آذربایجان شرقی چاراویماق مانیتورینگ دما
9 سیلو ارس مهر آذربایجان شرقی صوفیان مانیتورینگ دما
10 سیلو سنبل مراغه آذربایجان شرقی مراغه مانیتورینگ
11 سردخانه کولاک آذربایجان شرقی تبریز مانیتورینگ دما و رطوبت
12 سیلو ذخیره سازان شمال غرب آذربایجان غربی ارومیه مانیتورینگ دما
13 سیلو آرد ساوالان خوی آذربایجان غربی خوی مانیتورینگ دما
14 سیلو پایا سولدوز آذربایجان غربی مانیتورینگ دما و رطوبت و سطح سنج سیلو
15 سردخانه یوسف زاده آذزبایجان شرقی تبریز مانیتورینگ دما ورطوبت سردخانه
16 شرکت بهسا اراک اراک نقشه دمایی انبار دارو
17 سیلو بتنی علیزاده اردبیل اردبیل مانیتورینگ دما
18 شرکت دارو گستر باریج اسانس اصفهان اصفهان نقشه دمایی انبار
19 شرکت پخش عارف دارو اصفهان اصفهان مانیتورینگ دما و رطوبت انبار
20 شرکت نیک فردای سالم اصفهان اصفهان نقشه دمایی انبار و سردخانه
21 سفیر دارو بهداشت اصفهان اصفهان نقشه دمایی انبار
22 داروسازی فارابی اصفهان اصفهان نقشه دمایی انبار
23 عارف دارو اصفهان اصفهان مانیتورینگ دما و رطوبت
24 سیلو شهدینه آران اصفهان اصفهان مانیتورینگ دما
25 ارمغان طبیعت سبز اصفهان و تهران اصفهان و تهران نقشه دمایی انبار
26 شرکت مکمل غذایی آریا بصیرت البرز اشتهارد کالیبراسیون
27 بیمارستان قائم البرز کرج مانیتورینگ دما و رطوبت
28 شرکت سرم سازی رازی البرز کرج مانیتورینگ دما
29 شرکت دارو سازی آنی درمان البرز کرج نقشه دمایی انبار دارو
30 شرکت کیان بهسام البرز کرج نقشه دمایی انبار
31 بیمارستان کوثر البرز کرج مانیتورینگ دما و رطوبت
32 دامپزشکی مرکزی البرز کرج مانیتورینگ دما و رطوبت
33 امین دارو البرز کرج مانیتورینگ دما و رطوبت
34 سیلو خوشه طلایی البرز کرج مانیتورینگ دما
35 سیلو آرد صنعت ماشین البرز کرج مانیتورینگ دما
36 جواهر سیلو مهران ایلام مهران مانیتورینگ دما و رطوبت و سطح سنج
37 سیلو کاوری زاده ایلام دهلران مانیتورینگ دما و رطوبت و سطح سنج
38 سیلو غله و خدمات بازرگانی بوشهر بوشهر بوشهر مانیتورینگ سطح سنج
39 شرکت داروسازی شهید قاضی تبریز تبریز نقشه دمایی انبار
40 گیتی سلامت آریا تهران تهران نقشه دمایی
41 آروند فن پارس تهران تهران نقشه دمایی
42 بیمارستان مهر تهران تهران مانیتورینگ دما و رطوبت
43 پخش دارو اکسیر تهران تهران نقشه دمایی انبار و سردخانه
44 شرکت دارویی البرز تهران تهران نقشه دمایی خودرویی
45 شرکت دارویی فردوس تهران تهران مانیتورینگ دما و رطوبت و نقشه دمایی انبار دارو
46 شرکت دارویی پخش ممتاز تهران تهران نقشه دمایی انبار و سردخانه
47 شرکت داروسازی پورسینا تهران تهران نقشه دمایی انبار و سردخانه
48 شرکت تجهیزگران طب نوین تهران تهران نقشه دمایی انبار و سردخانه دارو
49 شرکت دارو سازی جابرابن حیان تهران تهران نقشه دمایی انبارهای دارو
50 شرکت شیمی درمان اوسینا تهران تهران نقشه دما و رطوبت انبار دارو
51 شرکت داروسازی حکیم تهران تهران نقشه دما ورطوبت گرمخانه انبار و چمبرسازی
52 شرکت داروسازی لقمان تهران تهران نقشه دمایی انبار
53 شرکت دارو گستر یاسین تهران تهران نقشه دمایی انبار
54 شرکت درمان یاب پخش مهر آریا تهران تهران نقشه دمایی و کالیبراسیون
55 شرکت پخش سراسری دی دارو امید تهران تهران نقشه دمایی انبار و سردخانه
56 شرکت ژلاتین کپسول ایران تهران تهران مانیتورینگ دما و رطوبت
57 فروشگاه های افق کوروش تهران تهران مانیتورینگ دما ورطوبت
58 شرکت پخش سها هلال تهران تهران نقشه دمایی انبار و سردخانه
59 شرکت پخش سراسری مشا طب تهران تهران مانیتورینگ دما و رطوبت سردخانه
60 شرکت صنایع شیمی آبادگران تهران تهران مانیتورینگ دما و رطوبت انبار
61 شرکت محیا دارو تهران تهران مانیتورینگ دما و رطوبت سردخانه
62 شرکت مگا موتور تهران تهران مانیتورینگ دما ورطوبت آزمایشگاه
63 شرکت نیکان درمان یکتا تهران تهران نقشه دمایی انبار
64 شرکت ماهشام تهران تهران ردیاب و مانیتورینگ دما خودرو
65 شرکت یارا طب ثامن تهران تهران نقشه دمایی انبار و سردخانه
66 شرکت جالینوس تهران تهران نقشه دمایی انبار
67 فرنوش دارو تهران تهران نقشه دمایی انبار و مانیتورینگ دما و رطوبت
68 سلامت گستر شایان تهران تهران نقشه دمایی انبار
69 ایران دارو تهران تهران نقشه دارویی انبار
70 پیشرو تشخیص فردآور تهران تهران نقشه دمایی
71 ایساتیس دارو تهران تهران نقشه دمایی و مانیتورینگ دما ورطوبت
72 هنام فارمد تهران تهران نقشه دمایی
73 داروسازی الحاوی تهران تهران نقشه دمایی
74 دارو درمان پارس تهران تهران نقشه دمایی و کالیبراسیون
75 بنیان بهداشت آلفا تهران تهران نقشه دمایی
76 بهرسان دارو تهران تهران نقشه دمایی
77 دروسازی پارس حیان تهران تهران نقشه دمایی
78 داروسازی ارسطو تهران تهران نقشه دمایی
79 شهر دارو تهران تهران نقشه دمایی
80 تچرا دارو تهران تهران مانیتورینگ دما و رطوبت
81 نهضت سواد آموزی تهران تهران مانیتورینگ دما و رطوبت
82 ویستا تجارت پارس تهران تهران مانیتورینگ دما و رطوبت
83 ارکید فارمد تهران تهران مانیتورینگ دما و رطوبت
84 فروشگاه های زنجیره ای جانبو تهران تهران مانیتورینگ دما و رطوبت
85 آراسل زیست دارو تهران تهران مانیتورینگ دما و رطوبت
86 خسرو مدیسا طب تهران تهران مانیتورینگ دما و رطوبت
87 رایان فارمد تهران تهران مانیتورینگ دما و رطوبت
88 ایستا تحکیم پارت تهران تهران مانیتورینگ دما و رطوبت
89 شرکت راهبار تهران تهران مانیتورینگ دما و رطوبت
90 سیلو مرغداران مرکز تهران تهران مانیتورینگ دما و رطوبت و سطح سنج سیلو
91 سیناپخش صبا تهران-البرز تهران-کرج نقشه دمایی
92 سیلو زرین خوشه چهارمحال بختیاری بروجن مانیتورینگ دما و رطوبت و سطح سنج سیلو
93 سیلو آرد سفید گلبرگ خراسان جنوبی مانیتورینگ دما و سطح سنج
94 سیلو غله خدمات بازرگانی خراسان جنوبی خراسان جنوبی مانیتورینگ دما
95 سیلو گاس صنعت خراسان جنوبی نیشابور مانیتورینگ دما
96 شرکت کاشت و برداشت خراسان رضوی تربت حیدریه مانیتورینگ دما و رطوبت
97 بیمارستان امداد خراسان رضوی سبزوار مانیتورینگ دما و رطوبت
98 شرکت دارو سازی طاها خراسان رضوی سبزوار نقشه دمایی انبار
99 سیلو آرد خوشه طلایی سپید خراسان رضوی مشهد مانیتورینگ دما و رطوبت و سطح سنج سیلو
100 سیلوگاس صنعت خراسان رضوی مشهد مانیتورینگ دما
101 سیلو سازمان عمران و شهرداری خراسان رضوی مشهد مانیتورینگ سطح سنج سیلو
102 داروگسترمحک خوزستان اهواز نقشه دمایی
103 سیلو زمرد ایذه خوزستان ایذه مانیتورینگ دما
104 سیلو شهدای 9 مهر حمیدیه خوزستان خوزستان مانیتورینگ دما و رطوبت سیلو
105 طبیب دارو خوزستان دزفول مانیتورینگ دما و رطوبت
106 سیلو آرد دنا خوزستان رامهرمز مانیتورینگ دما
107 سیلوی حور گندم بختیاری خوزستان مسجد سلیمان مانیتورینگ دما و رطوبت سیلو
108 سیلو آرد کنگان زاهدان کنگان مانیتورینگ دما
109 تعاونی داروسازان زنجان زنجان زنجان مانیتورینگ دما و رطوبت انبار و سردخانه
110 تعاونی داروسازان زنجان زنجان زنجان نقشه دمایی انبار و سردخانه
111 سیلو غله خدمات بازرگانی منطقه 14 کشوری زنجان زنجان مانیتورینگ دمای سیلو
112 شرکت داروسازی رویان سمنان سمنان نقشه دمایی انبار و سردخانه
113 شرکت داروسازی فاتک شیمی پارس سمنان سمنان نقشه دمایی انبار
114 سیلو وحدت سیستان و بلوچستان سراوان مانیتورینگ سطح سنج سیلو
115 سیلو کشت و صنعت نقش رستم شیراز شیراز مانیتورینگ دمای سیلو
116 سیلو وحدت آباده فارس آباده مانیتورینگ رطوبت
117 صنایع غذایی شام شام فارس شیراز مانیتورینگ دما و رطوبت
118 آرتا پخش آداک فارس شیراز مانیتورینگ دما و رطوبت
119 سیلو مغز گندم قزوین قزوین مانیتورینگ دما و رطوبت و سطح سنج
120 سیلو کیمیا خوشه حصار قزوین قزوین مانیتورینگ دمای سیلو
121 سیلوگلوکوزان قزوین قزوین مانیتورینگ سطح سنج
122 سیلو آرد بهنان قزوین قزوین مانیتورینگ دما و رطوبت و سطح سنج
123 شرکت دینه دارو درمان قزوین قزوین مانیتورینگ دما و رطوبت
124 دارو سلامت فارمد قم قم نقشه دمایی انبارهای دارو
125 شرکت داروسازی مایسا قم قم نقشه دمایی انبار
126 سیلو وحدت کردستان مانیتورینگ دما
127 سیلو چراغ مغان کردستان بیجار مانیتورینگ دما
128 سیلو آرد سهند سقز کردستان سقز مانیتورینگ دمای سیلو
129 سیلو آرد وحدت کردستان کردستان مانیتورینگ دمای سیلو
130 سیلو کوثر کویر رفسنجان کرمان رفسنجان مانیتورینگ دما و رطوبت و سطح سنج
131 بیمارستان امام رضا کرمان سیرجان مانیتورینگ دما و رطوبت
132 سیلو خوشه طلایی برکت کرمانشاه مانیتورینگ دما
133 سامان سیلو کامیاران کرمانشاه مانیتورینگ دما
134 سپید سیلو کامیاران کرمانشاه مانیتورینگ دما
135 سیلو سنبل زرین آسیا کرمانشاه مانیتورینگ دما
136 سیلو آرد سبا کرمانشاه اسلام آباد مانیتورینگ دما سیلو
137 سیلو آردریزان کرمانشاه کرمانشاه مانیتورینگ دما
138 سیلو صداقت کلهر کرمانشاه کرمانشاه مانیتورینگ دما
139 سیلو گهواره کرمانشاه کرمانشاه مانیتورینگ دما
140 سیلو گندم کاران بالا دربند کرمانشاه کرمانشاه مانیتورینگ دمای سیلو
141 سیلو گندمین باختر کرمانشاه کرمانشاه مانیتورینگ دما
142 سیلو گندمین کرمانشاه کرمانشاه مانیتورینگ دما
143 بیمارستان بی بی حکیمه خاتون کهگیلویه و بویر احمد گچساران مانیتورینگ دما و رطوبت
144 سیلو نگین گلستان گلستان آزاد شهر مانیتورینگ سطح سنج
145 سیلو غله گستران آرد کلاله گلستان آزاد شهر مانیتورینگ سطح سنج
146 سیلو آرد مشتری گلستان آزادشهر مانیتورینگ سطح سنج
147 سیلو بذر جیحون آق قلا گلستان آق قلا مانیتورینگ سطح سنج
148 سیلو آرد گلستان زاودی گلستان آق قلا مانیتورینگ سطح سنج
149 سیلو آرد ترکمن دشت گلستان بندرترکمن مانیتورینگ دما و سطح سنج
150 سیلو ممتاز بابایی گلستان خان ببین مانیتورینگ سطح سنج
151 سیلو ستایش کرد کوی گلستان کردکوی مانیتورینگ دما و رطوبت و سطح سنج
152 سیلو آرد برکت گلستان گرگان مانیتورینگ سطح سنج
153 سیلو گندمداران مراوه تپه گلستان گرگان مانیتورینگ سطح سنج
154 سیلو آرد گل گلستان گلستان مانیتورینگ سطح سنج
155 سیلو آرد گنبد گلستان گنبد کاووس مانیتورینگ سطح سنج
156 سیلو توسعه غله گلستان گلستان گنبدکاووس مانیتورینگ سطح سنج
157 بازرگانی اتانول ایران گیلان رشت نقشه دمایی انبار
158 بهداشت سلامت آوندفر گیلان رشت نقشه دمایی
159 پونل برسام گیلان رشت نقشه دمایی
160 شرکت شفا پخش هیرکان گیلان گیلان مانیتورینگ دما ورطوبت
161 سیلو صدف دانه طلایی لرستان خرم آباد مانیتورینگ دما
162 سیلو بیگی دلفان لرستان لرستان مانیتورینگ دما و رطوبت و سطح سنج سیلو
163 نفت اراک مرکزی اراک مانیتورینگ دما و رطوبت
164 شرکت داروگستر پارس کیمیا مشهد مشهد مانتیورینگ دما و رطوبت انبار
165 شرکت دارو سازی سجاد داروی شرق مشهد مشهد مانیتورینگ دما و رطوبت
166 شرکت صنایع شیمیایی سینا فریمان مشهد مشهد مانیتورینگ دما و رطوبت
167 شرکت مفید دارو آریا فارمد مشهد مشهد نقشه دمایی انبار و سردخانه
168 ویهان طب پارس مشهد مشهد مانیتورینگ دما و رطوبت خودرو
169 شرکت نفت جی بندرعباس هرمزگان بندرعباس مانیتورینگ دما ورطوبت
170 شرکت کیش مدیفارم هرمزگان جزیره کیش نقشه دمایی انبار و سردخانه
171 سیلو آرد ممتاز همدان همدان مانیتورینگ رطوبت
172 سیلو مریانج کار همدان همدان مانیتورینگ دما و رطوبت و سطح سنج