تلفن : 026 32 23 16 96

مهم ترین خدمات آریانا افراز

خدمات و پشتیبانی با کیفیت

همواره تلاش ما کسب رضایتمندی بر مبنای استانداردهای مربوط به توسعه و ارتقا می باشد.

مانتیتورینگ گلخانه

سیستم مانیتورینگ هوشمند که میتواند میزان گازهای موجود در گلخانه و همچنین میزان آلودگی محیط را نیز کنترل کند.

نمایش